MC försäkring

Alla som har en motorcykel som inte är avställd måste ha en trafikförsäkring, men de flesta motorcyklister väljer att skaffa en mer omfattande MC-försäkring eftersom en trafikförsäkring inte skyddar själva motorcykeln. Här på försäkringar.eu tänkte vi därför visa vad de olika MC-försäkringarna innehåller så att det blir enklare för dig att välja MC-försäkring.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är det obligatiska MC-försäkringen som endast ger ersättning för personskador och skador på annans egendom. Om du bara tecknar en trafikförsäkring får du ingen som helst ersättning om din MC skadas (såvida inte någon annan orsakat olyckan) eller om den blir stulen.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger samma skydd som en trafikförsäkring samt ett visst skydd för din MC. Du får ersättning om någon stjäl din MC, utsätter den för skada, om den börjar brinna och får ersättning för glasskador. Du kan även få ersättning för maskinskador såvida din MC inte är alltför gammal eller har drabbats av naturligt slitage som har gjort att motorn havererat. Du får inte heller ersättning för maskinskador om du har försummat underhållet av din motor.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den enda MC-försäkring som ger din motorcykel ett komplett skydd. Allt som ingår i en trafikförsäkring och en halvförsäkring ingår i en helförsäkring, men helförsäkringen ger även ersättning för vagnskador. Om du krockar med din MC, råkar välta med den eller kör av vägen får du ersättning även om det var ditt eget fel, det får du inte om du bara har en halvförsäkring.