Hemförsäkring

En hemförsäkring skyddar så mycket mer än bara ditt hem. I en hemförsäkring ingår egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

Egendomsskydd

Stöld och skadegörelse

En hemförsäkring ger ersättning för stöld, både i hemmet och utanför ditt hem. Hur hög ersättning du får om har du fått inbrott beror på vad som har blivit stulet och hur stort värde du har försäkrat. När det gäller stöld utanför hemmet har försäkringsbolagen ett maxbelopp och vissa aktsamhetskrav för stöldbegärlig egendom som datorer, dyra kameror och mobiltelefoner. Om någon utsätter din egendom för skadegörelse, till exempel vid ett inbrott, får du också ersättning.

Brand, vattenläckage och naturkatastrofer

Om ditt hus skulle börja brinna, drabbas av vattenläckage eller skadas i en storm, en översvämning eller i ett jordskred gäller också hemförsäkringen, men bara för ditt lösöre. Om du bor i villa ger din villaförsäkring ersättning för skador på villan.

Reseskydd

En hemförsäkring har ett utmärkt reseskydd som gäller i 45 dagar. Reseskyddet hjälper dig om du blir bestulen på resan, men även om du blir sjuk. Du får ersättning för sjukvårdskostnader, mediciner, akut tandvård och om du måste transporteras hem. Om du skadar dig på resan eller blir riktigt sjuk kan du också få ersättning för outnyttjad semestertid om du visar upp ett läkarintyg. Du får även hjälp om du måste avbryta din resa på grund av naturkatastrofer, krig, terrordåd eller om någon nära anhörig i Sverige drabbats av en livshotande sjukdom eller avlidit.

Rätts- och ansvarskydd

Du får hjälp med advokatkostnader om du hamnar i en rättstvist. Om någon kräver dig på skadestånd för att du till exempel har skadat någons egendom hjälper försäkringsbolaget till. De förhandlar med motparten och om det skulle gå så långt att det blir en rättgång företräder försäkringsbolagets advokat dig i rätten. Om du skulle förlora tvisten står försäkringsbolaget för rättegångskostnaderna och betalar skadeståndet. Om du vinner betalar motparten för rättegångskostnaderna.

Överfallsskydd

Din hemförsäkring ger dig ersättning om du blir överfallen och misshandlad. Naturligtvis får du ingen ersättning om det var du som startade bråket.