Bilförsäkring

Alla som har en bil måste ha en bilförsäkring, i alla fall en trafikförsäkring. En trafikförsäkring är obligatorisk och den ger ett grundläggande skydd för personskador och för skador på andras egendom. De flesta bilägare väljer emellertid att skaffa en bättre bilförsäkring som även ger deras bil ett skydd, vilket en trafikförsäkring inte gör. Vi ska nu titta lite närmare på vad det finns för bilförsäkringar och se vad som skiljer dem åt. Vi rekommenderar sajten Bilförsäkringen.com för dig som vill hitta en billig bilförsäkring.

Olika sorters bilförsäkring

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ger ersättning om du skulle skada dig själv eller dina medtrafikanter. Om du krockar med ett annat fordon ger din trafikförsäkring ersättning för skadorna på den andres fordon, däremot ersätts du inte för skadorna på din egen bil.

Halvförsäkring

I en halvförsäkring ingår en trafikförsäkring men den ger även din bil ett visst skydd. Om du tecknar en halvförsäkring får du:

  • Ett skydd mot stöld. Denna typ av bilförsäkring ger ersättning om du får inbrott i bilen eller om den blir stulen. Om du bara har en trafikförsäkring får du inte ett enda öre för din stulna bil, därför rekommenderar vi alltid att du minst har en halvförsäkring.
  • Skydd mot brandskador. Normalt ger en halvförsäkring ersättning för brandskador, till exempel om din bil kortsluts och börjar brinna.
  • Skydd mot maskinskada. Om din motor havererar får du ersättning. Försäkringsbolagen har emellertid olika regler när det gäller det här. Riktigt gamla bilar täcks inte alltid av bilförsäkringen när det gäller maskinskador.
  • Skydd mot glasskador. Om en fönsterruta på bilen går sönder eller blir skadad av till exempel ett stenskott får du ersättning.
  • Räddningshjälp. Om du blir stående någonstans efter att motorn skurit sig eller om du har varit med om en olycka och bilen är obrukbar får du transport från haveriplatsen. Ofta får du också hjälp med transport av bilen. Kolla med försäkringbolaget vad som gäller för just den bilförsäkring du funderar på att teckna.
  • Rättshjälp. Ibland kan det hända att man hamnar i en tvist efter en olycka. Om det här skulle hända dig får du hjälp med advokatkostnader och rättegångskostnader. Ofta företräder försäkringsbolaget dig i rätten.

 Helförsäkring

Allt som ingår i en halvförsäkring ingår även i helförsäkringen. Den stora fördelen med en helförsäkring är att den ger din bil ett heltäckande skydd. En halvförsäkring ger ingen ersättning för din bil om du orsakar en olycka men det gör helförsäkringen. I en helförsäkring ingår nämligen en vagnskadeförsäkring. Det innebär att du alltid får ersättning för din bil oavsett hur skadorna på din bil uppkommit. Om du själv krockar med din bil får du alltså ersättning.

Bilförsäkring pris

Hur mycket du får betala i premie beror på försäkringsbolag, typ av bilförsäkring och faktorer som vilken typ av bil du har, hur gammal den är, var du bor och skadehistorik. Om du vill få tag på en bra och billig bilförsäkring är det därför lönt att kontakta olika försäkringbolag för att se vilket pris just du får. Titta även på vad försäkringen täcker, billigast är inte alltid bäst.