Barnförsäkring

En barnförsäkring hjälper er om ert barn skulle skada sig, drabbas av en allvarligare sjukdom eller få bestående men som följd av en sjukdom eller olycka. Barnförsäkringen gör alltså livet lite enklare för er när ni har viktigare saker att tänka på.

Bra komplement till vårdbidraget

Om ert barn skulle drabbas av en funktionsnedsättning och/eller får en nedsatt arbetsförmåga får ni med all säkerhet ett vårdbidrag från försäkringskassan som betalas ut en gång i månaden. Det maximala beloppet är på 111 000 kr per år (2014) men ofta får man inte full ersättning utan ”bara” 25, 50 eller 75 % av detta belopp. Om ni har en barnförsäkring kan ni få ytterligare 40 000 – 100 000 kr per år, vilket är ett fint välbehövligt tillskott i kassan.

Ger ersättning efter skoltid

Alla skolor har en försäkring som försäkrar alla barn under schemalagd skoltid, men inte före och efter det. Det här innebär att skolförsäkringen inte gäller om ert barn skulle leka på skolgården före eller efter skoltiden och skada sig, men om ni har en barnförsäkring får ni ersättning via den försäkringen istället.

Ger ersättning för sjukhusvistelse

Om ert barn skulle behöva vårdas på sjukhus och sedan i hemmet och någon av er föräldrar måste vara med får föräldern ersättning för det. Det här är såklart bra om man har ett jobb som man måste vara ledig ifrån.